Čia rasite keletą paprastų, tačiau praktiškai išbandytų ir veiksmingų įrankių, kurie padės Jums nustatyti Jūsų organizacijos vadovų ir darbuotojų ugdymo poreikius. Tik planingas ir su organizacijos veiklos strategija suderintas ugdymas organizacijoms atneša maksimalią ilgalaikę naudą.


NEMOKAMAS BLITZ MOKYMŲ POREIKIO TYRIMAS

Tai pagrindinių vadybinių kompetencijų ugdymo poreikio tyrimas. Šio tyrimo tikslas - padėti organizacijos vadovams sistemingai, esant poreikiui pasitelkiant ir kitus atsakingus asmenis ar organizacijos darbuotojus įvertinti ugdymo poreikį organizacijos mastu. Tyrimo metu galima įvertinti ir specialiųjų kompetencijų ugdymo poreikį.


YPAČ PAPRASTA IR LAIKĄ TAUPANTI TYRIMO EIGA

  1. Užsiregistruojate šioje svetainėje pateikdami tik savo organizacijos pavadinimą ir savo el. pašto adresą. Jūsų el. pašto adresas nebus naudojamas reklamos tikslais.
  2. Suvedate asmenų, kurių prašote užpildyti Jūsų organizacijos mokymų poreikio anketas, el. pašto adresus. Jiems iš sistemos išsiunčiate kvietimą su instrukcija, ką ir kaip daryti.
  3. Prisijungę prie sistemos ir paspaudę vieną mygtuką galite sugeneruoti tyrimo ataskaitą. Tai daryti rekomenduojama tuomet, kai visi tyrimo dalyviai iki galo užpildo anketas.

Sukurti mokymų poreikio tyrimą!


METODIKA

Metodika paremta susisteminta organizacijos vadovų (gali būti ir darbuotojų) ekspertine nuomone apie organizacijos skirtingų lygių darbuotojų ugdymo poreikį. Praktiškai įvardintos mokymų sritys lengvai suvokiamos, jų aktualumas darbe intuityviai ir greitai įvertinamas. Anoniminės apklausos būdu renkamų duomenų statistinė analizė pateikia greitus ir patikimus rezultatus, leidžiančius formuoti organizacijos vadovų ir darbuotojų ugdymo programas.
Vadovavimo kompetencijų vertinimas

TEAM GRAND VIEW 360° - išsamus ir patikimas 19 pagrindinių vadovo kompetencijų (gebėjimas motyvuoti, užtikrinti efektyvų komandos darbą, efektyviai komunikuoti, sutelkti komandą, valdyti pokyčius, etc.) vertinimas. Tyrimo tikslas – nustatyti, kiek turimos organizacijos vadovų kompetencijos atitinka organizacijos poreikius ir pateikti rekomendacijų dėl organizacijai aktualių kompetencijų ugdymo. Daugiau informacijos

KOMPETENCIJŲ MODELIO KŪRIMAS

Kompetencijų modelis - tai susistemintos, būtent Jūsų organizacijai svarbios kompetencijos (žinios, įgūdžiai, sugebėjimai ir darbinis elgesys). Tai tarsi veiklos standartas, nes šiuo modeliu apibrėžiama, kaip geriausi darbuotojai atlieka savo darbą ir pasiekia geriausių rezultatų. Turimas kompetencijų modelis naudojamas įvairiuose personalo valdymo procesuose – atrankų, mokymo ir ugdymo, darbuotojų veiklos vertinimo etc. Daugiau informacijos

LYGINAMOJI ANALIZĖ („BENCHMARKING“)

Lyginamoji analizė leidžia įvertinti ir palyginti svarbiausius organizacijos veiklos rodiklius su kitų panašią veiklą vykdančių organizacijos rodikliais. Duomenų bazėje yra daugiau nei 20 000 organizacijų iš 24 pasaulio šalių. Pagal šią analizę organizacijose nustatomos visos tobulintinos veiklos sritys. Žmogiškieji ištekliai ir jų ugdymas - viena iš jų. Šis tyrimas yra finansuojamas pagal VšĮ „Verslios Lietuvos“ vykdomą projektą ir orgmsnizacijos yra nemokamas. Daugiau informacijos

TYRIMŲ KOKYBĘ GARANTUOJA