NEMOKAMAS BLITZ MOKYMŲ POREIKIO TYRIMAS
Įveskite el. paštu gautą unikalų kodą

Vadovavimo kompetencijų vertinimas

TEAM GRAND VIEW 360° - išsamus ir patikimas 19 pagrindinių vadovo kompetencijų (gebėjimas motyvuoti, užtikrinti efektyvų komandos darbą, efektyviai komunikuoti, sutelkti komandą, valdyti pokyčius, etc.) vertinimas. Tyrimo tikslas – nustatyti, kiek turimos organizacijos vadovų kompetencijos atitinka organizacijos poreikius ir pateikti rekomendacijų dėl organizacijai aktualių kompetencijų ugdymo. Daugiau informacijos

KOMPETENCIJŲ MODELIO KŪRIMAS

Kompetencijų modelis - tai susistemintos, būtent Jūsų organizacijai svarbios kompetencijos (žinios, įgūdžiai, sugebėjimai ir darbinis elgesys). Tai tarsi veiklos standartas, nes šiuo modeliu apibrėžiama, kaip geriausi darbuotojai atlieka savo darbą ir pasiekia geriausių rezultatų. Turimas kompetencijų modelis naudojamas įvairiuose personalo valdymo procesuose – atrankų, mokymo ir ugdymo, darbuotojų veiklos vertinimo etc. Daugiau informacijos

LYGINAMOJI ANALIZĖ („BENCHMARKING“)

Lyginamoji analizė leidžia įvertinti ir palyginti svarbiausius organizacijos veiklos rodiklius su kitų panašią veiklą vykdančių organizacijų rodikliais. Duomenų bazėje yra daugiau nei 20 000 organizacijų iš 24 pasaulio šalių. Pagal šią analizę organizacijose nustatomos visos tobulintinos veiklos sritys. Žmogiškieji ištekliai ir jų ugdymas - viena iš jų. Šis tyrimas yra finansuojamas pagal VšĮ „Verslios Lietuvos“ vykdomą projektą ir organizacijoms yra nemokamas. Daugiau informacijos

Tyrimų kokybę garantuoja