LYGINAMOJI ANALIZĖ („BENCHMARKING“)


Keletąs paprastų, tačiau praktiškai išbandytų ir veiksmingų įrankių, kurie padės Jums nustatyti Jūsų organizacijos vadovų ir darbuotojų ugdymo poreikius. Tik planingas ir su organizacijos veiklos strategija suderintas ugdymas organizacijoms atneša maksimalią ilgalaikę naudą.


LYGINAMOJI ANALIZĖ („BENCHMARKING“)

Lyginamoji analizė leidžia įvertinti ir palyginti svarbiausius organizacijos veiklos rodiklius su kitų panašią veiklą vykdančių organizacijų rodikliais. Duomenų bazėje yra daugiau nei 20 000 organizacijų iš 24 pasaulio šalių. Pagal šią analizę organizacijose nustatomos visos tobulintinos veiklos sritys. Žmogiškieji ištekliai ir jų ugdymas - viena iš jų. Šis tyrimas yra finansuojamas pagal VšĮ „Verslios Lietuvos“ vykdomą projektą ir organizacijoms yra nemokamas. Duomenų konfidencialumas užtikrinamas.

Tyrimo eiga

  • Organizacijos vadovas ir/arba kiti atsakingi asmenys užpildo organizacijos duomenų anketą;
  • Konsultantas su Klientu patikslina anketos duomenis;
  • Parengiama ataskaita organizacijai;
  • Ataskaita pristatoma Klientui, aptariami rezultatai, ieškoma konkurenciją ribojančių veiksnių.
! VšĮ „Versli Lietuva“ lyginamąją analizę atlikusioms organizacijoms suteikia galimybę gauti paramą konkurencingumo didinimo planams ruošti ir įgyvendinti.

Metodika

Lyginamosios analizės metodika sukurta remiantis užsienio šalių gerąja patirtimi bei atsižvelgiant į mūsų šalyje egzistuojančią infrastruktūrą bei jau taikomus finansinius paramos modelius. Lyginamosios analizės ataskaitoje pateikiami organizacijos palyginimo su pasirinktomis organizacijomis rezultatai pagal 63 veiklos rodiklius (51 ne gamybos organizacijai), apimančius keturias subalansuotų veiklos rodiklių sistemos perspektyvas (finansai, pardavimai ir rinkodara, veiklos efektyvumas ir žmogiškieji ištekliai).

Jei pageidaujate išsamesnės informacijos apie šį tyrimą, prašome susisiekti su mumis http://www.grandpartners.lt/lt/kontaktai